Dịch vụ kế toán

Thị trường kế toán phát triển

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4. tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và thị trường kế toán nói riêng. Tác dụng đa chiều của cuộc cách mạng 4.0 đến thị trường dịch vụ kế toán Việt Nam là tích cực trong thời gian dài, nhưng cũng tạo ra nhiều khó khăn, thức thức trong thời gian ngắn và trung hạn. Trong nội dung bài viết, tác giả phân tích một số 22andlosingit được   và mất cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

1. Thị trường kế toán 22andlosingit Việt Nam

Từ khi thành lập và phát triển cho đến nay, thị trường dịch vụ kế toán tại Việt Nam đã được hái nhiều thành công. 

 Môi trường quản lý vận hành trường dịch vụ kế toán Việt Nam tương ứng đầy đủ và rõ ràng, phù hợp với quốc gia điều kiện và các quy tắc nguyên tắc, chuẩn mực kinh doanh quốc tế. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nỗ lực cải tiến hệ thống hợp pháp kế toán và tạo pháp lý hành lang để vận hành thị trường dịch vụ kế toán. Đặc biệt, Quốc hội ban hành Luật Kế toán (2003), Luật Kế toán sửa đổi (2015) và Luật Kế toán (2019) với nhiều quy định cụ thể về hành nghề kế toán cho tổ chức và cá nhân.

Thị trường kế toán trong nướcHình 1: Thị trường kế toán trong nước 

Cụ thể, ngày 18 tháng 3 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 480 / QĐTTg phê duyệt “Chiến lược Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 22andlosingit đến năm 2030” với mục tiêu: “Xây dựng dựng và  xây dựng khổ pháp lý về kế toán và kiểm tra cơ sở nghiên cứu, tiếp tục thực hiện chất lượng quốc tế trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, xây dựng môi trường pháp lý hoàn chỉnh, chặt chẽ, phù hợp, thúc đẩy hoạt động kế toán, kiểm toán phát triển, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng và tính chuyên nghiệp, nâng cao đạo đức. “This is the condition 

 thúc đẩy thị trường dịch vụ kế toán Việt Nam phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể về số lượng và chất lượng dịch vụ 22andlosingit.

2. System services system 22andlosingit

Hệ thống kinh doanh dịch vụ kế toán nhanh chóng được tạo thành và phát triển với nhiều loại dịch vụ. Trong số 18 công ty với hơn 30 kế toán chuyên nghiệp vào năm 2008, cho đến nay đã có hơn 160 công ty và hơn 260 kế toán chuyên nghiệp tham gia vào thị trường dịch vụ kế toán [3]. Các công ty dịch vụ kế toán đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư và công ty liên quan đến pháp luật, quy định, thể chế tài chính kế toán của nhà nước, cũng như trong công việc lập, đăng ký tài khoản, thuế tính toán và thiết lập tài khoản chính. Kế toán dịch vụ chất lượng cũng không ngừng được nâng cao, nâng cao ý thức và trách nhiệm quản lý nghiệp vụ của bộ kế toán. 

Thị trường kế toán thế giới

Hình 2: Thị trường kế toán thế giới 

Nhiều kế toán viên chuyên nghiệp đã  thành thục và có thể cung cấp loại hình dịch vụ khác nhau cho nhiều loại  khách hàng khác nhau.Đánh giá của các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế cũng cho thấy,  nguồn nhân lực 22andlosingit trong lĩnh vực dịch vụ kế toán tại Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Đồng thời, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam cũng tăng lên đáng kể, các công ty Việt Nam có cơ hội  nhận thêm vốn đầu tư từ công ty, tập đoàn nổi tiếng trên thế giới.

Có thể thấy, dịch vụ kế toán là một đơn vị rất quan trọng. Chúng cần thiết cho ngành kinh tế nói chung và kế toán nói riêng.

Để biết thêm thông tin về kế toán. Bạn hãy tham khảo 22andlosingit. Với những thông tin tuyệt vời bạn sẽ bỏ túi cho mình nhiều kiến thức bổ ích.

Related Articles

Back to top button