Dịch vụ kế toán

Các loại chi phí trong dịch vụ kế toán doanh nghiệp

Chi phí dịch vụ thuế kế toán doanh nghiệp là chi phí mà doanh nghiệp nào cũng muốn tiết kiệm trong hoạt động kinh doanh của mình. Làm cách nào để bạn tiết kiệm tối đa những chi phí này cho doanh nghiệp của mình?

1. Các chi phí thường phát sinh trong kế toán dịch vụ

Fptshop.com.vn

  1. Chi phí tiền lương cho kế toán nội bộ và chi phí liên quan đến tiền lương hoặc chi phí thuê  dịch vụ kế toán bên ngoài.
  2. Standard Chi phí cho sổ sách kinh doanh và hàng năm tài khoản.
  3. Tiền phạt (đối với các lỗi có thể xảy ra khi vận hành) .4. Chi phí đóng thuế (bao gồm cả tiền phạt và các khoản khác phát sinh trong quá trình đóng).
  4. Chi phí Cơ hội.

chi phí phát sinh kế toán

Hình 1: Chi phí phát sinh 

Đây là 05 loại chi phí thường xuyên phát sinh trong  dịch vụ kế toán thuế.Để giảm giá thành của bộ phận này, chúng ta cần giảm chi phí của 5 khoản mục trên. Làm sao để chi phí  thấp nhất và hiệu quả cao nhất.

2. Chi phí chuẩn bị sổ sách dịch vụ kế toán và tài khoản

Thông thường, việc lập sổ sách  và lập tài khoản đã được bao gồm trong gói  kế toán, hoặc nếu công ty thuê một kế toán kiểm toán nội bộ thì nhân viên này phải chịu trách nhiệm về công việc này.

Tuy nhiên, nếu công ty thuê ngoài dịch vụ kế toán thì phải đồng ý rõ ràng với điều khoản này trong hợp đồng. Do mức độ cạnh tranh cao như hiện nay, có nhiều đơn vị kế toán hoặc cá nhân kế toán  cố tình thu phí dịch vụ rất thấp để cạnh tranh (đó chỉ là  phí nộp thuế hàng tháng). Cuối năm, trong việc lập báo cáo tài chính và đóng thuế, tập đoàn

 phải phát sinh thêm chi phí. Hoặc có những đơn vị tính một khoản phí bổ sung mỗi khi họ ghé thăm một cửa hàng.Tổng chi phí tài khoản vẫn lớn hơn hoặc bằng  giá  thị trường chung.

3. Chi phí phạt hành chính dịch vụ kế toán

Không tránh khỏi sai sót trong quá trình  khai thuế. Một số sai lầm không bị trừng phạt,  một số khác bị phạt. Câu hỏi đặt ra là ai nên trả  tiền cho nó?

Tất nhiên nếu lỗi này do công ty thì công ty phải bỏ tiền ra nộp phạt. Kế toán sẽ giúp giải quyết vấn đề hoặc tính thêm  phí nếu vấn đề phát sinh.Và nếu sai sót này là do lỗi chủ quan của nhân viên kế toán nội bộ hoặc kế toán dịch vụ thì họ có phải chịu trách nhiệm về sai sót này hay không? Hoặc cửa hàng vẫn cần hỗ trợ 100%.

chi phí phạt kế toán

Hình 2: Chi phí phạt

Vậy kế toán có chấp nhận rủi ro và thường xuyên thông báo trước cho công ty của bạn không? Nếu vậy, họ sẽ tiết kiệm cho công ty của bạn  rất nhiều tiền.

4. Chi phí đóng thuế của dịch vụ kế toán 

Thông thường, cứ 3-5 năm thì cơ quan thuế đến để xem xét và đóng thuế doanh nghiệp. Ở mỗi giai đoạn này, các công ty phải chi  từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu (hoặc  hơn) cho các năm xử lý thuế.

Trên thực tế, mức phạt này sẽ thay đổi dựa trên 3 yếu tố chính:

Chỉ tiêu thu ngân sách của ngành thuế của dịch vụ kế toán doanh nghiệp  trong năm nay.

Mức độ sai sót trong các báo cáo của công ty và trách nhiệm giải trình của nhân viên kế toán.

Phần lớn phụ thuộc  vào quyết định của các quan chức thuế trong việc xác định thuế cuối cùng.Khi nói đến yếu tố số 1, rất khó để các công ty can thiệp. Với yếu tố  2 và 3, các kiểm toán viên có kinh nghiệm trong ngành có thể giúp công ty kiểm soát và giảm thiểu tiền phạt.

5. Chi phí cơ hội của dịch vụ kế toán 

Doanh thu dự kiến ​​của công ty trong năm nay  là bao nhiêu? Với mức bán hàng này, công ty phải nộp thuế bao nhiêu? Khi nào là thời gian giao hàng thích hợp? Có rủi ro khi hàng tồn kho của công ty không ngừng tăng lên? … Khi những vấn đề này được trình bày để phân tích và lập kế hoạch thuế vào đầu mỗi năm,  chủ doanh nghiệp gần như chắc chắn sẽ  tập trung vào công việc kinh doanh.

chỉ tiêu tài khóa được thực hiện theo đúng kế hoạch  đề ra.

chi phí cơ hội của kế toán

Hình 3: Chi phí cơ hội 

– Nhưng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam,  rất ít công ty đang lên kế hoạch cho những điều này. Do đó, vào thời điểm cuối năm, hầu hết các số liệu đều không khả quan tại thời điểm kết thúc. Những dịch vụ kế toán doanh nghiệp viên vội vàng lấy số lượng họ muốn đã vi phạm  nhiều tiêu chuẩn kế toán và luật thuế. Để lại nhiều rủi ro tiềm ẩn

 trong báo cáo tài chính.- Sau 3-5 năm, khi cơ quan thuế kết thúc và kiểm tra viên nhận những rủi ro này, công ty phải bỏ rất nhiều tiền để nộp phạt.

Một số công ty khác không lập kế hoạch thuế đầu năm nên trong quá trình hoạt động đã phát sinh nhiều chi phí thực tế nhưng không hạch toán vào chi phí hoạt động cho hoạt động kinh doanh bị mất nhiều chi phí phải nộp thuế.

Và nhiều rủi ro và chi phí khác nhau phát sinh khi công ty không lập kế hoạch thuế hàng năm. 

It is an to the service plan is very important. Tìm hiểu thêm thông tin sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả trong cuộc họp. Hãy liên hệ ngay với Uy Danh nhé!

Related Articles

Back to top button